Företaget

Ett problem – tusen möjligheter

Modul har sedan start inspirerats att lösa produktionstekniska problem – vilket vi i hög grad lyckats med och som bidragit till vår framgång. Vi blickar mot en framtid med många spännande samarbeten som sporrar oss att fortsätta utveckla vårt företag.

Från idé till färdig produkt

Vår produktion är kundorderstyrd med hög beredskap för komponentlager. Vi jobbar med korta leveranstider där genomloppstiden normalt är fyra veckor.

Vår kompetens efterfrågas idag av många andra företag, där vi som helhetsleverantör inom legoproduktion i tunnplåt hjälper våra kunder från idé till design, konstruktion, produktion, lackering, montering, emballering och logistik.

Idag erbjuder vi ett koncept som innebär ”från idé till färdig produkt”.


Från Modulsystem till Modul

Kenneth Andersson och Jan-Olov Daniels startade företaget 1997 i Kalix. På den tiden tillverkade vi endast våtrumskassettlösningar men med tiden har företaget expanderat och idag utvecklar och tillverkar vi mängder av konsumentfärdiga detaljer av tunnplåt.

Trots att företaget tidigare har marknadsförts som Modulsystem har vi i folkmun alltid hetat Modul, det är så våra anställda och kunder säger när de pratar om oss. Vi har därför tagit ytterligare ett steg i vår utveckling och trots att företaget fortfarande heter Modulsystem i Kalix AB så har vi sedan 2015 arbetat under varumärket Modul.


Kvalitet & Miljö

Modul värdesätter kvalitet i vår verksamhet och våra processer. För att säkerställa att vi uppfyller våra mål vad gäller kvalitet såväl som miljö så har vi certifierat oss enligt ISO 9001 och ISO 14001.